Privacy Policy

سیاست حریم شخصی گیتی! با مشاهده و استفاده ازشما قوانین و شرایط این سیاست سایت را پذیرفته اید. در اینجا منظور از "ما" سایت و منظور از "شما"، بازدیدکننده سایت می باشد.

همچنین شما می پذیرید که این سیاست حریم شخصی را هر زمان میتوان ویرایش/حذف/اصلاح نمود و به هر شکلی که صلاح بداند. در هر زمان ؛ اعلام بشود یا بدون اطلاع باشد.

ایمیل و مشخصات کاربران

نام کاربری و رمز عبور

تبلیغات و کوتاه کننده لینک

حریم اخلاقی